Ali, S. (2020). Coronavirus Pandemic: Nature Strikes back?. Review of Human Rights, 6(1), xxv-xxxi. https://doi.org/10.35994/rhr.v6i1.105